หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


รูปแบบของตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยคน 3 คน ซึ่งหมายถึง องค์กรหลักทั้งสาม ร่วมกัน ชูห่วง 3 ห่วง ภายใต้วงล้อมของเปลวไฟ ซึ่งหมายถึง วงการกีฬา องค์ประกอบทั้งหมดถูก กำหนดให้ใช้สีแดง ขาว และน้ำเงิน แทนความหมายของชาติ และจัดวางในลักษณะที่เป็นสมมาตร (SYMMETRICAL BALANCE) ให้ความรู้สึกที่แข็งแรง มั่นคง ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย และมีรายละเอียดน้อย เพื่อให้ดูง่าย ติดตา จำง่าย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ