หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / ทําเนียบประธานกรรมการ
ทําเนียบประธานกรรมการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


ทำเนียบประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


"นายกรัฐมนตรี" มีบัญชามอบหมายให้ "รองนายกรัฐมนตรี" ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


  นายปองพล อดิเรกสาร

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2545
  นายกร ทัพพะรังสี

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2545 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2546
  นายโภคิน พลกุล

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2547
  พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูรอยุธยา

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2548
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2548
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2549
  หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2550
  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2551
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
  นายชุมพล ศิลปอาชา

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2556
  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
 

พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป