หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / ประธานกองทุนปัจจุบัน
ประธานกองทุนปัจจุบัน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


 

พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ