หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


 
 
 
 
นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ