หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / เกี่ยวกับกองทุน / ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ กองทุนการศึกษาของนักกีฬา
ตราสัญลักษณ์กองทุนการศึกษาของนักกีฬา“กองทุนการศึกษาของนักกีฬา” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Educational Fund for Sports ” และมีตราสัญญาลักษณ์ของกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ หนังสือ เปลวไฟ และสัญลักษณ์ห่วง


หนังสือ หมายถึง ตัวแทนแห่งความรู้ การศึกษา

เปลวไฟ หมายถึง พลัง แห่งการมุ่งม่นั ไฟแห่งการใฝ่รู้

ตราสัญลักษณ์ห่วงสามห่วง หมายถึง กีฬา


สีที่ใช้ตราสัญลักษณ์คือ สีแดง ทอง น้ำเงิน เป็นสีที่สะท้อนความเป็นชาติไทยเพื่อพร้อมที่จะมุ่งพัฒนา การศึกษาของนักกีฬา