หน้าหลัก / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา

สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

06 มิถุนายน 2561การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม เป็นประธานในการประชุม

02 เมษายน 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ เป็นประธานในการประชุม

26 กุมภาพันธ์ 2561


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 49 หน้า
ไปที่หน้า