หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา เครื่องราชอิสริยาภรณ์

28 พฤษภาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ


ผู้ว่าการ กกท. และรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศฯ มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของนักกีฬาทีมชาติไทยและบุคลากรกีฬา ที่พึ่งจะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดยในการประชุมวันนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้เครื่องราชฯ และตามผลงานการแข่งขันที่กำหนดไว้ (ภาพเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ชั้น 5 กกท.)

 

 

 

 

  
< กลับ