หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข้อมูลสนับสนุน / อื่นๆ
ข้อมูลสนับสนุน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

  • - นักกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่่ 1 (ดาวน์โหลด pdf)
  • - นักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่่ 29 (ดาวน์โหลด pdf)
  • - ประวัตินักกีฬาทุพพลภาพ (ดาวน์โหลด pdf)
  • - สวัสดิการกองทุน ในกกท. (ดาวน์โหลด pdf)
  • - ใบเครมประกันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จันทบุรี (ดาวน์โหลด pdf)
  • - เอกสารชี้แจงคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จันทบุรี (ดาวน์โหลด pdf)
  • - รายชื่อ รพ.ในจังหวัด จันทบุรี (ดาวน์โหลด pdf)
  • - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนใหม่ (ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย) (ดาวน์โหลด pdf)
  • - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนใหม่ (ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด) (ดาวน์โหลด pdf)